slider-image
slider-image
slider-image
slider-image
slider-image

Inverter kích điện - Inverter hòa lưới

Bộ lọc
- 4%
Inverter SMA 25Kw 3 Pha
Xem nhanh

Inverter SMA 25Kw 3 Pha

105.900.000₫
110.000.000₫
- 1%
Inverter Growatt MAX 100Kw
Xem nhanh

Inverter Growatt MAX 100Kw

89.090.000₫
90.000.000₫
- 1%
Inverter Growatt MAX80KTL3 LV
Xem nhanh

Inverter Growatt MAX80KTL3 LV

85.900.000₫
86.900.000₫
- 6%
Inverter Growatt MAX70KTL3 LV
Xem nhanh

Inverter Growatt MAX70KTL3 LV

81.800.000₫
87.000.000₫
- 1%
Inverter Growatt MAX 70Kw
Xem nhanh

Inverter Growatt MAX 70Kw

81.800.000₫
82.000.000₫
- 1%
Inverter Growatt MAX60KTL3 LV
Xem nhanh

Inverter Growatt MAX60KTL3 LV

75.900.000₫
76.000.000₫
- 4%
Inverter Growatt MAX 60Kw
Xem nhanh

Inverter Growatt MAX 60Kw

75.900.000₫
79.000.000₫
- 2%
Inverter Growatt MAX50KTL3 LV
Xem nhanh

Inverter Growatt MAX50KTL3 LV

70.900.000₫
72.500.000₫
- 9%
Inverter Growatt MAX 50Kw
Xem nhanh

Inverter Growatt MAX 50Kw

70.900.000₫
78.000.000₫
- 18%
Inverter hòa lưới SOFAR 70KW 3 pha (70000TL-HV)
Xem nhanh
- 7%
Inverter SMA 25Kw 3 Pha
Xem nhanh

Inverter SMA 25Kw 3 Pha

65.390.000₫
70.000.000₫
- 7%
Inverter SMA 20Kw 3 Pha
Xem nhanh

Inverter SMA 20Kw 3 Pha

65.136.000₫
70.000.000₫
- 5%
Inverter SMA 15Kw 3 Pha
Xem nhanh

Inverter SMA 15Kw 3 Pha

61.446.000₫
65.000.000₫
- 24%
Inverter Growatt SPH10000 TL3 BH
Xem nhanh

Inverter Growatt SPH10000 TL3 BH

60.999.000₫
80.000.000₫
- 5%
Inverter Growatt MAC 60KTL3-X LV
Xem nhanh

Inverter Growatt MAC 60KTL3-X LV

59.350.000₫
62.550.000₫
- 2%
Inverter Growatt MAC 60Kw
Xem nhanh

Inverter Growatt MAC 60Kw

59.350.000₫
60.800.000₫
- 20%
Inverter hòa lưới SOFAR 50KW 3 pha (50000TL)
Xem nhanh
- 1%
Inverter Growatt SPH8000 TL3 BH
Xem nhanh

Inverter Growatt SPH8000 TL3 BH

57.220.000₫
58.000.000₫

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

product-image

Số lượng:

Tổng tiền:

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

Phí vận chuyển: Tính khi thanh toán

Tổng tiền thanh toán: